Barisan Pengurusan YPM 2017

*Carta ahli pengurusan ini dikemaskini atas permohonan dan seliaan oleh unit Sumber Manusia YPM, jika terdapat kemusykilan
bolehlah hubungi terus Unit Sumber Manusia YPM di talian +603-26927023