Seranta Negeri

*Carta Seranta Negeri ini dikemaskini atas permohonan dan seliaan oleh Unit Sumber Manusia YPM, jika terdapat kemusykilan
bolehlah hubungi terus Unit Sumber Manusia YPM di talian +603-26927023