Transformasi Kecemerlangan Pelajar

PENGENALAN

Usaha yang terancang untuk terus memperkasakan pendidikan dan sosio - ekonomi Melayu dan Bumiputera melalui pelaksanaan inisiatif. Diterjemahkan dengan kaedah pembelajaran secara interaktif dan konvensional melalui strategi kelas bimbingan, seminar, bengkel dan sebagainya.

Menzahirkan modal insan Melayu dan Bumiputera yang global dan berintegriti selaras dengan aspirasi pendidikan negara, MARA dan YPM.

FUNGSI DAN PERANAN

Mengenal, membangun, melengkapkan modal insan pelajar sebagai salah satu aspek terpenting penentuan kejayaan mereka dalam mengharungi kehidupan sebagai pelajar dan juga sebagai anggota masyarakat.:

OBJEKTIF

Objektif pelaksanaan Program Kecemerlangan Pendidikan ini antara lain merangkumi perkara berikut:

 • Mengenalpasti dan memahami potensi diri, kekuatan dan kelemahan dari segi fizikal dan mental.
 • Kesedaran akan hala tuju dan matlamat kehidupan .
 • Keseimbangan peribadi dan wawasan kehidupan.
 • Memberi pendedahan kepada peluang kerjaya.

FOKUS

Program Kecemerlangan Pendidikan YPM disasarkan kepada tiga kumpulan iaitu:

 • Kemahiran Belajar
 • Kreativiti
 • Kemahiran Kepimpinan
 • Tanggungjawab
 • Motivasi & Jatidiri
 • Kekuatan Sahsiah

METODOLOGI

 • Ceramah
 • Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
 • Aktiviti yang signifikan
 • Perbincangan / interaksi dua hala
 • Video klip

KEKUATAN

 • Modul yang dilaksanakan adalah berlainan mengikut keperluan dan kesesuaian
 • Penceramah fasilitator atau guru adalah terdiri dari mereka yang berpengalaman serta berkemahiran tinggi
 • Jalinan kerjasama dengan MRSM/SBT/KPM/PMN
 • Jalinan kerjasama dengan NGO dan Badan Korporat

KUMPULAN SASARAN

Program Kecemerlangan Pendidikan YPM disasarkan kepada tiga kumpulan iaitu:

 • Melayu dan Bumiputera.
 • Mempunyai pontensi cemerlang
 • Luar Bandar dan Bandar
 • UPSR,PT3 dan SPM
 • Latarbelakang daripada keluarga miskin / sederhana

PROGRAM - PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

 • Kelas Bimbingan YPM-MRSM / SBT
 • Tuisyen UPSR
 • Seminar Kerjaya Murid bersama Ibu Bapa
 • Program Bersama NGO Pendidikan / PIBG Sekolah

HUBUNGI KAMI

Sebarang kemusykilan, sila hubungi kami:

Seksyen Transformasi Kecemerlangan Pelajar
Yayasan Pelajaran MARA,
Aras 18, Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.
No. Tel : 03 - 2691 1005

Pegawai Teribat

En. Mohammad Isa Bin Chik
En. Mohd Faidzal Bin Kernaini
En. Mohd Khalimi Bin Khad Ali
Pn. Maryana Binti Yusoff
En. Fadil Bin Mohamed