Tuisyen Rakyat @ KKLW merupakan program Tuisyen secara percuma kepada pelajar-pelajar calon SPM & UPSR yang berpendapatan rendah khususnya di luar bandar.

Di Yayasan Pelajaran MARA (YPM), Program ini dahulunya dikenali sebagai Program Kelas Bimbingan YPM-MRSM/SBT (bagi SPM) dan Program Tuisyen UPSR (bagi UPSR) telah mula dilaksanakan di bawah Seksyen Transformasi Kecemerlangan Pelajar Semenjak tahun 2013.

Pada 1hb Jun 2016 bertempat di Kuala Kangsar, Perak, YBM KKLW telah membuat penjenamaan semula program ini dengan semua program-program tuisyen yang dikendalikan oleh agensi-agensi di bawah KKLW termasuk MARA (YPM) dijenamakankan dangan satu nama iaitu Tuisyen Rakyat @ KKLW.

Atas pengishtiharan tersebut, Program Kelas Bimbingan YPM-MRSM/SBT (bagi SPM) dan Program Tuisyen UPSR (bagi UPSR) kini sudah dikenali sebagai Tuisyen Rakyat @ KKLW.


OBJEKTIF

  • Menyediakan kemudahan kelas bimbingan tambahan secara percuma kepada pelajar di kawasan luar bandar.

  • Meningkatkan tahap penguasan mata pelajaran teras dan pencapaian akademik sebagai pemangkin kecemerlangan modal insan.

PROGRAM TUISYEN RAKYAT @ KKLW - YPM 2017

  • Bagi tahun 2017, pihak YPM akan melaksanakan program ini sebanyak 162 pusat seluruh negara yang terdiri daripada 147 pusat SPM dan 15 Pusat UPSR.

  • Program ini berkonsepkan kelas tuisyen secara berpusat yang akan dilaksanakan di MRSM / sekolah-sekolah terpilih sebagai tuan rumah dengan setiap pusat tersebut akan disertai oleh 100 orang pelajar.

  • Peserta program merupakan pelajar bumiputera berpendapatan rendah & tahap pencapaian akademik sederhana daripada sekolah-sekolah sekitar.

  • 3.4 Bagi tahun 2017 ini juga, pihak YPM telah melantik Pergerakan Puteri UMNO Bahagian sebagai penyelaras di setiap pusat terpilih bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.


HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila majukan ke :-

Seksyen Transformasi Kecemerlangan Pelajar
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18 Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur
No. Tel : 603-26927273 #stkp

Rujuk Pegawai yang terlibat iaitu di : Senarai Wargakerja YPM