PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERTIARI

Pembiayaan Pendidikan Tertiari (PPT) diwujudkan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan pendidikan kepada pelajar-pelajar Melayu dan Bumiputera lepasan Sijil Pelajaran Malaysia yang layak bagi membiayai pengajian diperingkat Pra Universiti, Sijil dan Program Kemahiran .

Pelaksanaan PPT bertujuan memberi peluang kedua kepada pelajar yang tidak mendapat pembiayaan daripada mana-mana pihak dan kepada yang berminat dengan kemahiran. Mengamalkan konsep “Train & Place” dengan mengutamakan program pengajian yang mempunyai kebolehpasaran pekerjaan yang tinggi kepada pelajar yang dibiaya seterusnya dapat meningkatkan keperluan tenaga mahir kepada negara.


TERMA DAN SYARAT PERMOHONAN

  • Bumiputera , warganegara Malaysia

  • Pelajar telah menerima tawaran pengajian atau telah mendaftar pada pengambilan semasa

  • Lulus temuduga yang dikendalikan oleh YPM .

  • Pemohon mestilah memenuhi syarat status sosio ekonomi keluarga dengan pendapatan purata isi rumah tidak melebihi RM2, 000.00 sebulan.

  • Pelajar tidak menerima bantuan kewangan/tajaan daripada mana-mana agensi/badan penaja lain untuk peringkat pengajian yang sama.


HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila majukan ke :-

Seksyen Pendidikan Tertiari
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18 Menara MARA,
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.
No. Tel : 603-26927273 #tertiari

Rujuk Pegawai yang terlibat iaitu di : Senarai Wargakerja YPM