PROGRAM PENDIDIKAN PESISIR PANTAI (4P)

 

DASAR & POLISI

 • Pemilihan pusat oleh YPM & SSM

 • Bahagian Pendidikan Menengah MARA & JPN / PPD

 • Pemilihan peserta oleh sekolah & JPN / PPD

KONSEP

 • Kelas Bimbingan sebanyak 10 pertemuan sepanjang tahun

 • Dikendalikan oleh PPD / JPN

SASARAN

 • 50 orang pelajar dari sekolah

 • Sekolah sekitar Pusat / Parlimen

 • Berprestasi sederhana

 • Berpendapatan rendah (B40 ke bawah)

PELAKSANAAN

 • Sekolah / MRSM sebagai pusat

 • Menggunakan guru pakar mata pelajaran dari JPN / PPD

 • B.Melayu, B.Inggeris, Matematik, Sains

 • Pengisian Program Motivasi dan Halatuju

 • Pulau Tuba, Langkawi

 • Mersing, Johor

 • Tumpat, Kelantan

YPM / PENAJA - RM 20,000

 


PROGRAM SPM FAST TRACK

PELAJAR TAHFIZ

 

KONSEP

 • Kelas Bimbingan sebanyak 10 bulan sepanjang tahun

 • Dikendalikan pusat yang dilantik oleh PPD / JPN (USAS)

SASARAN

 • 27 Orang pelajar Tahfiz tanpa akademik

 • Berpendapatan rendah (B40 ke bawah)

 • Menyambung pengajian ke pringkat diploma / pengajian tinggi selepas SPM

PELAKSANAAN

 • Institusi yang dilantik sebagai Pusat

 • Menggunakan guru pakar mata pelajaran dari JPN / PPD

 • B.Melayu, B.Inggeris, Matematik, Sains

 • Pengisian Program Motivasi dan Halatuju

 • USAS

 • Pelajar dari seluruh negara

DASAR & POLISI

 • Pemilihan pusat oleh YPM, Bahagian Pendidikan Menengah MARA & JPN / PPD

 • Pemilihan peserta mengikut kriteria yang ditetapkan YPM

YPM / MAYBANK ISLAMIC BERHAD - RM 8,000 SEORANG

 


PROGRAM USAHAWAN DIGITAL

 

 • Mendedahkan konsep keusahawanan kepada pelajar

 • Mencungkil bakat dan minat pelajar dalam bidang keusahawanan

 • Memberi pendedahan kepada pelajar peluang sebagai seorang usahawan

 • Mendorong pelajar agar menjadi usahawan yang berjaya

IMPAK PROGRAM

 • Peserta mempunyai bahan pemasaran marketing & branding yang sesuai dengan perniagaan

 • Memahami konsep penyediaan bahan marketing & branding

 • Dapat menyediakan copywriting yang bersesuaian dengan perniagaan

 • Mempunyai kemahiran penyediaan bahan-bahan visual perniagaan

 • Memahami konsep menganalisis data pelanggan yang lebih efektif

PENGISIAN PROGRAM

 • Pengenalan kepada Keusahawanan Digital

 • Taklimat Laluan Kerjaya

 • Social Commerce

 • Creative Content

 • e-Marketplaces / Gig Platform

 • Dropship

 • Slot bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

PELAKSANAAN PROGRAM

 • Tarikh : Mengikut cadangan penyelaras

 • Tempoh : 2 hari

 • Platform : Google Meet

 • Peserta : Peserta yang terpilih

 • Pelajar : 50 orang

 


RAKAN STRATEGIK & PROGRAM CSR

 

RAKAN STRATEGIK

 • Kerajaan / GLC

 • Agensi

 • Industri

 • Majlis Agama Islam

 • Negeri

SINERGI STRATEGIK

 • Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)

 • Kojel MARA

 • Kolej Profesional MARA

 • Giat MARA

 • Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

 • MARA Japan Industrial Institute (MJII)

 • Kolej Poly Tech MARA

 • Kolej Universiti Poly Tech MARA

 • German Malaysia - Institute

 • Kolej Kemahiran Tinggi MARA

PROGRAM

 • Pintar Harapan @ KPLB 2020 Penaja

 • Anak Angkat @ KPLB 2020 Penaja

 • BUDI @ YPM

 • Jom Ke Sekolah @ KPLB 2020 Penaja