Tujuan, Visi, Misi & Motto

 

TUJUAN

 • Untuk menubuh, menerima dan mentadbir kumpulan wang bagi kemajuan pendidikan, saintifik dan teknologi untuk Melayu dan Bumiputera.

 • Untuk menubuhkan dan menyelenggara biasiswa, pinjaman, pemberian dan bantuan kewangan yang lain kepada Melayu dan Bumiputera bagi maksud membolehkan mereka meneruskan pengajian.

 • Untuk mengadakan bantuan kewangan ke arah memperbaiki standard pendidikan Melayu dan Bumiputera dalam semua bidang.

 • Untuk menyumbang bantuan kewangan ke arah penyelidikan dan pengajaran sainstifik bagi maksud meningkatkan taraf hidup Melayu dan Bumiputera.

 • Untuk mengadakan bantuan atau pertolongan lain yang bersampingan dengan atau sesuai bagi pencapaian tujuan tersebut.

VISI

"Menjadi sebuah Yayasan yang terunggul dan diberkati dalam memperkasakan taraf pendidikan dan sosio ekonomi bangsa Melayu dan Bumiputera"

 

MISI

 • Untuk mengadakan program-program pembangunan modal insan dan transformasi kecemerlangan pelajar;

 • Untuk memperkasakan pendidikan global di dalam pelbagai bidang dengan tumpuan ke Jepun, Korea dan China;

 • Untuk mengumpul dana melalui berbagai inisiatif dan instrumen baru yang berbentuk islamik;

 • Untuk menjalankan kajian pendidikan dan sosio ekonomi Melayu dan Bumiputera;

 • Untuk menjalinkan rangkaian strategik dengan agensi-agensi kerajaan, GLC dan swasta bagi melaksanakan Pembangunan Modal Insan dan penjanaan pendapatan YPM;

 • Untuk mengadakan berbagai inisiatif bagi membangunkan modal insan warga kerja YPM;

 • Untuk memastikan kecekapan sistem penyampaian berdasarkan kepada budaya kerja cepat, tepat dan betul.

 

MOTTO

"Melonjak Pendidikan Melayu Dan Bumiputera"