STATUS, PENUBUHAN DAN TUJUAN

Yayasan Pelajaran MARA ialah suatu perbadanan yang telah ditubuhkan dibawah Seksyen 25, Akta Majlis Amanah Rakyat 1966 dan, dinamakan Perintah Majlis Amanah Rakyat (Yayasan Pelajaran MARA) 1969, dan disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada 1 November, 1968.

Menurut Peraturan-Peraturan Yayasan Pelajaran MARA yang diwartakan pada 1 Mei 1969, maksud dan tujuan penubuhan YPM adalah :

Untuk mengadakan kemudahan pelajaran dan latihan bagi Bumiputera;

Untuk menggalakkan pelajaran dan latihan Bumiputera; dan

Untuk menubuhkan dan mengadakan biasiswa, pemberian dan lain-lain bantuan wang kepada Bumiputera bagi maksud membolehkan mereka melanjutkan pelajaran.

 

 

PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN YPM

Dalam tempoh masa 13 tahun pertama penubuhan, fokus YPM lebih tertumpu kepada aktiviti Pengumpulan Harta dan Aset. Tempoh masa 14 tahun seterusnya (1983 - 1997) ialah tempoh masa yang sangat aktif bagi YPM dalam memenuhi maksud dan tujuan penubuhan YPM yang pertama dan kedua iaitu untuk mengadakan kemudahan pelajaran dan latihan bagi Bumiputera, dan untuk menggalakkan pelajaran dan latihan Bumiputera. 

Penubuhan kolej pertama iaitu MARA Community College (MCC) di Kuantan, Pahang pada tahun 1983, dan kejayaan perlaksanaan konsep Program "twinning" (2+2) dengan universiti-universiti Amerika Syarikat telah mengorak langkah YPM dengan pengendalian program konsep "twinning" ini dengan universiti-universiti di United Kingdom, Australia, Ireland dan Jepun. Seramai lebih 3,000 orang pelajar telah berjaya melanjutkan pengajian ke luar negara.

Walaubagaimanapun maksud dan tujuan penubuhan YPM yang ketiga iaitu untuk menubuh dan mengadakan biasiswa, pinjaman, pemberian dan lain-lain bantuan wang kepada Bumiputera bagi maksud membolehkan mereka melanjutkan pelajaran masih tidak dapat dilaksanakan dan dipenuhi.

Pada bulan Mei 2003 perintah Majlis Amanah Rakyat (Yayasan Pelajaran MARA) 1969 dipinda sebagai "Peraturan-Peraturan Yayasan Pelajaran MARA (pindaan) 2003" yang melibatkan pengwujudan dua entiti berasingan iaitu entiti Pendidikan dan entiti Dana YPM. Pada 1 September 2003 Pentadbiran dan Pengurusan semua Kolej YPM dan Aktiviti Pendidikan YPM diambilalih oleh Syarikat Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) Sdn. Bhd. yang merupakan anak syarikat milik MARA.

Fokus Yayasan Pelajaran MARA kini tertumpu sepenuhnya kepada Penubuhan, Pentadbiran dan Pengurusan Tabung Dana "KUMPULAN WANG YPM" bagi tujuan bantuan kewangan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan taraf hidup golongan Bumiputera.