Tabung Lonjakan Pendidikan Melayu dan Bumiputera (TANJAK)

KAEDAH SUMBANGAN

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila majukan ke :-

Bahagian Pembangunan Dana
Yayasan Pelajaran MARA,
Tingkat 18 Menara MARA
No 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur
No. Tel : 603-26927273 #bpd

Rujuk Pegawai yang terlibat iaitu di : Senarai Wargakerja YPM

 

 

 

TOLAKAN CUKAI

Sumbangan anda layak mendapat tolakan cukai pendapatan di bawah subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.

Rujukan LHDN 01/35/42/51/179-6.1389 Warta Kerajaan No.1395 bertarikh 10 April 1969.