Hakcipta

Segala kandungan informasi, teks, imej, grafik, media bunyi, media video dan segala yang terpapar daripada www.ypm.org.my adalah terpelihara hakciptanya dan dimiliki sepenuhnya oleh Yayasan Pelajaran MARA kecuali jika diberitahu. Tiada sebarang komponen di dalam portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dipapar, ditulis, disiar, dilesen, dijual atau dikomersialkan walau apa cara sekalipun tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis dari pihak Yayasan Pelajaran MARA.

 

Penafian

Yayasan Pelajaran MARA tidak bertanggungjawab di atas segala kecederaan, kerosakan mahupun kerugian hasil daripada penggunaan sebarang kandungan informasi yang didapati daripada portal Yayasan Pelajaran MARA. Segala perkhidmatan menerusi portal Yayasan Pelajaran MARA ini tertakluk kepada terma dan syarat.